NEST

09-04-2021
Ik liep gisteren een verruwd stukje grasland op, want ik zag en hoorde ze daar, kieviten. En ja, na een metertje of veertig was het raak. Even verderop nog een. Ik maakte meteen een foto, wat ik vroeger nooit gedaan zou hebben. Want toen was zoiets normaal. Je liep in april een weiland in en even later had je het eerste nest al gevonden…
Overal in Twente en de rest van het land zie je prachtige groene weilanden. Nergens een geel stipje dat wijst op een overgebleven boter- of paardenbloem, nergens een pinksterbloem of meizoentje. Groen, groen, groen. Omdat de boeren er ook geen ouderwetse koeienmest op gestrooid hebben, houden kieviten, grutto’s, wulpen, leeuweriken en al die andere weidevogels het voor gezien. Ik ken in Hengevelde een maisland van een paar hectare waar tien jaar geleden dertig nesten zaten, nu nog één.
Zo jammer….