GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Ben je al benaderd? Hebben ze jou al gevraagd? Mij wel, twee keer al. Of ik op de lijst wil. Voor de gemeenteraad. Kennissen van mij zijn ook gebeld. Als het op 16 maart zover is, stemt de ene helft van Nederland weer op de andere helft (wie zei dat ook weer).
Hengelo krijgt op de valreep nog twee nieuwe partijen.
Vermakelijk zijn ook de namen van nieuwe plaatselijke partijen. In Hengelo krijgen we R3 (staat voor Realisme, Respect, Rechtvaardigheid) van Jan Huiskes, vroeger een zeer goede zaalvoetballer, maar of hij ……
De van ProHengelo afgedreven Herbert Capelle is nog mensen aan het werven voor zijn nieuwe partij.
In Almelo heeft bijna ieder raadslid een eigen partijtje. Benieuwd wat daar nu weer uit de hoge hoeden komt.
In Dinkelland is de partij Progressief Dinkelland ontstaan die meteen gokt op 5 zetels. In Hof van Twente komt In Beweging als nieuwe naam op de lijst van partijen.
De vraag is natuurlijk of dat geleur om namen op de lijst wel goede raadsleden oplevert. Waarschijnlijk komt het niet ten goede aan het niveau van de gemeenteraden, dat sowieso al veel te laag is. Weinig creativiteit; weinig plannen waar de stad of gemeente iets aan heeft; slechts één stokpaardje berijdend; niet beseffend dat ze als raadslid tot het belangrijkste orgaan van de gemeente behoren.
Een consistente partij is al meer dan vier jaar bezig met het scouten en opleiden van potentiële raadsleden. Ze zorgen voor een goede mix van jong en oud, mannen én vrouwen met allerlei kwaliteiten en competenties.
Als je een nieuwe partij wilt beginnen, ga je nu je ideeën spuien onder potentiële medestanders voor de verkiezingen van 2026 en 2030 en zoek je vooral ook jongeren die interesse hebben. Want ik zie ook veel lijsten voor de komende verkiezingen met een gemiddelde leeftijd van over de veertig, vijfenveertig, vijftig.
Ja, ik hou mijn hart vast…