100 JAAR DE VOLKSKRANT

Vorige week vrijdag bestond De Volkskrant 100 jaar. Van harte. Ik lees hem/haar van jongs af. Fijne, goeie krant.
Het eeuwfeest wordt luister bijgezet met allerlei acties. In de laatste zaterdagkrant stonden honderd interviews met landgenoten. Van elke leeftijd een. Kort maar krachtig. Met fraaie portretfoto’s. Wat opviel was dat de honderd geïnterviewden overal in het land gevonden waren. Het jongetje Oos, dat vrijdag jl is geboren, woont in Badhoevedorp; op dezelfde dag is Jan uit Son en Breugel 100 geworden. En ook hadden ze een tweetal Tukkers op de korrel.
Meestal (ik schat 8 vd 10 keer) wonen de mannen en vrouwen die voor interviews of vraaggesprekjes in aanmerking in Amsterdam. Neem het vaak heel aangename zaterdagse magazine. Fotograaf des Vaderlands Jan Dirk vd Burg gaat bijna altijd voor zijn rubriekje het land in, de overige gesprekspartners voor de kleine en grote interviews, artikelen, rubrieken bevinden zich in Amsterdam. Daar wonen veel interessante mensen, dat weet ik uit ervaring en blijkt ook uit de artikelen, maar ook in andere delen van het land wonen er veel die zich mijns inziens lenen voor een plek in het magazine of voor een andere prominente of minder voorname plek in de krant.
Een betere verdeling, wat meer balans daarin zou wenselijk zijn. Niettemin was het plezierig dat al die Volkskrant-redacteuren voor de mooie bijlage van zaterdag jl het land ingetrokken zijn.